Застраховки

Сигурността и комфорта са основни приоритети на „АЯ Скай” ООД! Независимо от това къде искате да пътувате по света с разнообразните застраховки за чужбина, които ние предлагаме, си осигурявате спокойно и сигурно бизнес пътуване. Обект на застраховане са български и чуждестранни граждани, временно пребиваващи извън България. Застраховката е валидна за всички страни в света.

Необходима Ви е застраховка когато вие или вашите служители пътуват в чужбина във връзка с изпълнение на служебните си задължения. Ако работата ви е свързана с упражняване на спортове, участие в спортни или културни мероприятия извън територията на страната, също ви е необходима застраховка. Тя покрива разходите за медицински услуги и здравна помощ. Застраховката ви дава сигурност, и в случай на загуба, кражба или повреда на ценните ви вещи.

Благодарение на застраховката, направена със съдействието на нашия професионален екип вие защитавате както себе си, така и служителите си.