Новини

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “

Проект: № BG16RFOP002-2.092-0547-C01 Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Бенефициент: АЯ СКАЙ ООД Обща стойност: 955.60 лв., от които 812.26 лв. европейско и 143.34 лв. национално съфинансиране. Начало: 21.12.2020 г. Край: […]