„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “

Проект: № BG16RFOP002-2.092-0547-C01
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Бенефициент: АЯ СКАЙ ООД
Обща стойност: 955.60 лв., от които 812.26 лв. европейско и 143.34 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.